Usluge i servisi

IKT INFRASTRUKTURA

KOLOKACIJA

VIRTUALNI PRIVATNI SERVER – VPS

WINDOWS ACTIVE DIRECTORY

KONTROLA PRISTUPA I RADNOG VREMENA

DIZAJN I IZVOĐENJE SISTEMA IP VIDEO NADZORA

Back to Top

2014 © Integra Data Centar. All rights reserved.