SISTEM VIDEO NADZORA

ŠTA NUDI USLUGA PROFESIONALNOG DATA CENTRA ?

SISTEM VIDEO NADZORA

  • KONSULTACIJE
  • PROJEKTOVANJE
  • NABAVKA OPREME ILI IZNAJMLJIVANJE OPREME
  • INSTALACIJA
  • UPRAVLJANJE SISTEMOM, STALNO PRAĆENJE, ADMINISTRIRANJE, ODRŽAVANJE

   

Ovlašteni smo predstavnik za AXIS IP kamere kao i za NETAVIS OBSERVER softver
ip_cam

netavis

NetAvis je unikatni digitalni video server koji kombinuje 5 funkcija:

  • Digitalni mrežni video server i multiplekser
  • Digitalni mrežni video rekorder sa izuzetno efikasnim pregledom arhive•
  • Fleksibilni online-monitor za pregled u relanom vremenu sa PTZ kontrlolom IP kamera
  • Programabilne alarmne i kontrlolne funkcije
  • Web-server koji uključuje korisničku i menadžment konzoluŠta

Back to Top

2014 © Integra Data Centar. All rights reserved.